<
>

SAP Integratie

Een complete suite met BPM, BRM en SAP PI gericht op Process Enabeling

SAP Integratie 

Veel ondernemingen gebruiken diverse applicaties om hun bedrijfsprocessen te ondersteunen. Onderling dienen deze systemen op de juiste wijze gegevens uit te wisselen en te communiceren. 
 
De integratie consultants van Partners in Technology zorgen ervoor dat gegevensuitwisseling op een uniforme wijze gebeurt en dat de data in alle applicaties consistent zijn.
 

Trefwoorden

SAP PO/SAP PI, SAP Netweaver, EDI (UN/EDIFACT, ANSI X12, HL7), ALE, B2B, A2A, SOAP, RFC, HTTP, JDBC, IDoc, File, Mail, JMS, XML, Java (JSP, EJB, JS), XSLT, BSP, .Net, ABAP, NetWeaver Gateway, SAP OData en SAP Hana Cloud Integration (HCI)

Integration Solutions In Service – I/SIS

Met Integration Solutions In Service werkt u op basis van ons SAP In Service model.
 
De gecertificeerde SAP Integratie consultants van Partners in Technology beschikken over een zeer uitgebreide projectervaring en zijn experts in hun vakgebied. Ze hebben met succes adapters gebouwd, message afhandeling opgezet en integratietrajecten voltooid.
 

Detachering van SAP Integratie specialisten

Wij bieden we onze klanten praktische oplossingen bij behoefte aan extra kennis of capaciteit.
Deze behoefte ontstaat door het toenemen van de werkdruk, onderbezetting van de ontwikkelafdeling of de opstart van projecten. Partners in Technology biedt uitkomst door de inzet van hoogopgeleide en vakbekwame SAP Integratie consultants. Wij werken met scherpe, marktconforme tarieven waarbij kwaliteit altijd de doorslaggevende factor is.
 
 
Process Orchestration and Integration - PO
 
"SAP heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in verbetering en verdere uitbreiding van SAP PI. Naast het aanbieden van een nieuwe module om ook B2B verkeer te ondersteunen, zijn de BPM en BRM oplossingen uit SAP CE toegevoegd aan SAP PI. Zo ontstaat er een complete suite gericht op Process Enabling. Het samenvoegen van PI, BPM en BRM levert de ideale combinatie voor het ondersteunen, beheren en monitoren van processen. BPM biedt de mogelijkheden processen te bouwen, PI biedt de tools om die processen via services van data te voorzien en BRM zorgt er voor dat de processen flexibel opgezet kunnen worden door het definiëren van Business Rules. 
Een complete oplossing om procesgericht te kunnen werken. SAP spreekt tegenwoordig dan ook over Process Orchestration and Integration (PO) in plaats van Process Integration (PI)."

SAP Integratie projecten

Partners in Technology gaat graag een resultaatverplichting met haar klanten aan.
 
Onze SAP Integratie consultants zijn niet alleen hoogopgeleid en zeer ervaren, ze zijn ook toegewijd aan het behalen van resultaten voor uw organisatie. Partners in Technology zorgt met een no-nonsense benadering voor resultaten, binnen tijd en binnen budget.
 

SAP Integratie trainingen

Verbeterde kwaliteit, verhoogde productiviteit en een sneller bereik van het rendement. Dat is de doelstelling bij de inzet van SAP in uw organisatie. Partners in Technology ondersteunt u bij uw opleidingsstrategie en biedt diverse SAP Integratie trainingen voor eindgebruikers.

Voordelen I/SIS

Continuïteit van de PI/PO SAP dienstverlening.

Het voorkomen van ad hoc inzet beslissingen, geen werving en selectie kosten en kostbare inwerktijd.

Standaardisatie van programmatuur, methodieken en procedures en dus consistentie van uw SAP systeem.

Inzet van een vast team van Integratie SAP specialisten. Er is sprake van kennisdeling en kennisborging. U bent niet langer afhankelijk van één consultant.

De inzet kent een hoge mate van flexibiliteit, afstemming over de juiste expertise op het juiste moment.

Een maandelijkse voortgangs- en planningsbespreking, continue evaluatie van de stand van zaken met de juiste afstemming, documentatie en kennisborging.

Lagere en beter budgetteerbare kosten door vooraf gemaakte afspraken over tarief, responsetijden en overige contractuele zaken.

Partners in Technology is dé technisch SAP specialist en heeft alle kennis en capaciteit in huis.

 

Referenties


Partners in Technology ondersteunt bedrijven die gebruiken maken van SAP. We werken voor diverse ondernemingen in uitlopende sectoren.Wat zeggen onze klanten over ons?
 

SAP Solution Manager


Met SAP Solution Manager werkt u aan uw ICT strategie op het gebied van kostenreductie, een hogere productiviteit, business innovatie of een betere dienstverlening.

Lees meer

Contact


Graag gaan wij een lange termijn relatie met onze klanten aan waarin vakmanschap, betrokkenheid en oplossingsgericht denken een continue rol spelen.
Neem contact op