<
>

SAP In Service

Zorgeloos & Flexibel

Hoe doen wij dat?

Wij stellen een klant specifiek en specialistisch SAP In Service team voor u samen met de door u gewenste expertise. Op voorhand maken we afspraken over de inzet, flexibiliteit, expertise, kwaliteit en responsetijden van de dienstverlening. Wij werken vanuit uw locatie of vanuit onze back office.
 
De SAP In Service dienstverlening richt zich op een viertal expertise gebieden:
 

• A/DIS | ABAP Development In Service
• B/CIS | Basis Consultancy In Service
• S/MIS | Solution Manager In Service
• I/SIS | Integration Solutions In Service

De toegevoegde waarde

Onze meerwaarde bestaat uit forse kostenbesparingen, consistentie en standaardisatie van uw SAP omgeving, kennisborging, beter budgetteerbare kosten en gewaarborgde kwaliteit van de dienstverlening.
 
In samenspraak met u wordt er een Service Window opgesteld van waaruit de dienstverlening zal plaatsvinden.
 
De SAP activiteiten kunnen betrekking hebben op implementatie, beheer-, project- of advieswerkzaamheden, daarnaast is het mogelijk om uw SAP maatwerk te voorzien van ons kwaliteitskeurmerk.

Het Sap In Service Model

Het Service Window 

Dit wordt samengesteld aan de hand van wensen van de klant en bestaat uit de volgende onderdelen: 
  • Opzetten van een communicatieprotocol om planning en inzet optimaal af te stemmen.
  • Opzetten van een rappportagesysteem met betrekking tot de voortgang van de operationele werkzaamheden.
  • Het opzetten en inrichten van backoffice faciliteiten.
  • Afstemmen van de gewenste flexibiliteit en het opzetten van een remote verbinding (VPN/ Token).
  • Maandelijkse voortgangsmeeting bij klant op locatie, waarbij voortgang, ervaringen, projecten en planning worden besproken en gerapporteerd middels een bezoekverslag.
  • Jaarlijks Klanten In Service event, een kennis platform voor het delen van ervaringen tussen SAP In Service klanten.
  • Inrichten SAP In Service ticket systeem

SAP In Service Support

Ten gunste van de handelingssnelheid kan onze klant binnen de SAP in Service dienstverlening gebruik maken van een ticket systeem, waarbij direct een senior consultant kan worden bereikt. De werkzaamheden worden onderverdeeld in incidenten en wijzigingsverzoeken, waarbij incidenten direct kunnen worden opgepakt. Bij wijzigingsverzoeken word er via een opdrachtformulier gewerkt. 

Binnen het ticket systeem word er een klant-specifieke database opgebouwd en word de klant proactief op de hoogte gehouden van de voortgang en actuele status van de uitgevoerde werkzaamheden.

De voordelen

Continuïteit van de SAP dienstverlening.

Het voorkomen van ad hoc inzet beslissingen, geen werving en selectie kosten en kostbare inwerktijd.

Standaardisatie van programmatuur, methodieken en procedures en dus consistentie van uw SAP systeem.

Inzet van een vast team van SAP specialisten. Er is sprake van kennisdeling en kennisborging. U bent niet langer afhankelijk van één consultant.

De inzet kent een hoge mate van flexibiliteit, afstemming over de juiste expertise op het juiste moment.

Een maandelijkse voortgangs- en planningsbespreking, een continue evaluatie van de stand van zaken, met de juiste afstemming, advies, documentatie en kennisborging.

Beter budgetteerbare kosten door vooraf gemaakte afspraken over tarief, responsetijden en overige contractuele zaken.

Partners in Technology is dé technisch SAP specialist en heeft alle kennis en capaciteit in huis.

 

      

  
 
Arno van Rijswijk – Hokamo BV - Directeur
 
  
“Sinds 2013 maakt Hokamo naar volle tevredenheid gebruik van de SAP In Service dienstverlening van Partners in Technology. Door dit unieke model hebben we de beschikbaarheid over een vast team van consultants die snel zaken oppakken en waarbij de kennis van het Hokamo SAP systeem geborgd is. De dienstverlening richt zich op SAP Basis, ABAP en functionele werkzaamheden en we zijn in staat de vraag van onze interne klanten flexibel en met kwaliteit in te vullen.
 
De kracht van Partners in Technology zien we terug in hun naam. Als Partners hebben we tot nu toe professioneel samengewerkt en dat blijven we nog graag zo doen.”  
        

Referenties


Partners in Technology ondersteunt bedrijven die gebruiken maken van SAP. We werken voor diverse ondernemingen in uitlopende sectoren.Wat zeggen onze klanten over ons?
 

SAP Innovatie


De Technologie & Innovatie Groep van Partners in Technology focust zich op de nieuwste ontwikkelingen en technieken binnen SAP, zodat wij én u klaar zijn voor de toekomst.
 

Contact


Graag gaan wij een lange termijn relatie met onze klanten aan waarin vakmanschap, betrokkenheid en oplossingsgericht denken een continue rol spelen.
Neem contact op